מידע חשוב למועמדים למסלול הלימודים לשנת תשפ”א

קישור לקובץ PDF עם המידע המלא

לרגל המצב המיוחד, פתחנו שלשה אפיקי קבלה למסלול  (בנוסף למסלול הרגיל) – לקראת שנת הלימודים הקרובה.  שאלות? אתם מרגישים שהנתונים שלכם קרובים לנדרש אך לא ממש? — צרו קשר עם קרן  או עם יוחאי.

1. קבלה על סמך ציון סכם וראיון

מסלול קבלה מיוחד להנדסת הסביבה. דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות (יש לעמוד בכל התנאים א’—ד’):

א. תעודת בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:

  1. התעודה כוללת 5 יח”ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה. אם הציון אם הציון נמוך מ-80 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה* ולקבל בה ציון 80 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינות באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח”ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 80 ומעלה.

ב. תעודת בגרות הכוללת מקצוע מדעי אחד לפחות בהיקף של 4 יח”ל (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, סביבה).

ג. תעודת הבגרות כוללת פיסיקה בהיקף 5 יח”ל, או – עמידה בבחינת סיווג בפיזיקה.

ד. מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.

מועמדים אשר נרשמו להנדסת סביבה בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

* זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה. דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות:

2.קבלה על סמך בגרות ובחינות סיווג

אפיק קבלה זה יתבסס על תעודת בגרות ובחינות הסיווג הנהוגות בטכניון (מתמטיקה ופיזיקה). כל הפרטים על אפיק זה נמצאים כאן. את תאריכי בחינות הסיווג אפשר למצוא כאן.

3. אפיק קבלה מקוצר מלימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון

מועמדים לשנה”ל תשפ”א יוכלו להתחיל לימודיהם באפיק צבירה בלימודי חוץ של הטכניון ולהתקבל לטכניון על פי הישגיהם באפיק זה. מועמדים ילמדו, במהלך סמסטר חורף תשפ”א (אוקטובר 2020), את המערכת המומלצת של סמסטר א’ במסלול אליו הם רוצים להתקבל, דרך היחידה ללימודי חוץ. הסטודנטים יצטרכו לצבור לפחות 18 נ”ז בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם מועמדים לטכניון צברו כבר חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, עליהם ללמוד בסמסטר א’ תשפ”א לפחות 18 נ”ז מהמערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית. מועמדים שכבר צברו נקודות מוזמנים להתייעץ עם מזכירות הפקולטה בדבר קורסים מתאימים.

על מועמדים אלו להיבחן בבחינת ידע באנגלית (אמיר, או פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי) ולקבל ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א’ (מועד דצמבר 2020 לכל המאוחר). מועמדים במסלול זה יהיו פטורים ממבחן יעל.

מועמדים שישלימו את סמסטר א’ (קרי הסמסטר שנלמד באפיק צבירה/מעבר) בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב’ כתלמידים מן המניין, והנקודות שצברו יוכרו להם. מועמדים שלא למדו פיזיקה בתיכון חייבים לעבור מבחן סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1.

שכר הלימוד בלימודי חוץ דומה ל שכר לימוד בלימודים מן המניין: 7205 ₪ (כולל מע”מ) לסמסטר של 18 נ”ז על ועוד 280 ₪ (כולל מע”מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד).

מידע מעודכן על אפיק זה

קטלוג לימודים תש”ף 2019-2020

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון