דרושים סטודנטים לעבודה במשרד החקלאות

פרטים נוספים בקבצים המצורפים:

סטודנט מחוז גליל גולן -מפקד עובדים זרים 81078902

סטודנט מחוז המרכז -מפקד עובדים זרים 81078667

סטודנט מחוז הנגב -מפקד עובדים זרים 81078669

סטודנט מחוז העמקים -מפקד עובדים זרים 81078903

סטודנט מחוז השפלה וההר -מפקד עובדים זרים 81078668