לקראת יום העיון בנושא מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור

בתאריך ה 25/01/17 יתקיים יום עיון ביחידה להנדסת סביבה מים וחקלאות בטכניון.

סדר יום ותקצירי ההרצאות מפורטים בקובץ המצורף:

יום העיון 2018 – תוכנית ותקצירים