תשע"ט (2018/2019)

תוכנית הלימודים  בהנדסת הסביבה (חלוקה לסמסטרים)

למתחילי חורף תשע"ט

באחריות הסטודנט לבדוק האם תוכנית הלימודים המופיעה באתר זהה לגמרי לתוכנית המופיעה בקטלוג הלימודים! בנוסף, מומלץ לבדוק באתר הסמכה בקטלוג האם שונו קורסי הקדם.

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 158 נקודות לפי הפרוט הבא:

תשע"ט (2018/2019)
מקצועות חובה - טכניוני, מסלולי120 נק'
סה"כ158 נק'
מקצועות בחירה28.0 נק'
מקצועות העשרה6.0 נק'
מקצועות בחירה חופשית4.0 נק'

ה' – הרצאה, ת' – תרגיל, מ' – מעבדה, ע"ב – עבודות בית, נק' – נקודות.

סמסטר 1

מבוא לאגרוביולוגיה לא ניתן השנה. במקום יש להירשם לביולוגיה 1 מס' קורס 134058 קבו' 20.

 

סמסטר 2

סמסטר 3

*ניתן בסמסטר אביב בלבד

**ניתן בסמסטר חורף בלבד

הערה: מי שמתכנן לקחת התמחות 3, קורס 054203 מוגדר כקורס קדם לקורסי חובה בשרשרת זו, נא לשים לב לקחת  עקרונות הנדסה כימית 1 מ'* ולא יסודות מכניקת זורמים.

 

סמסטר 4

סמסטר 5

סמסטר 6

*קדם לקורס ניתוח מערכות. להנדסת הסביבה בלבד מאושר ללמוד במקביל.

** ניתן בחורף בלבד

 

סמסטר 7

סמסטר 8

*ניתן להרחיב להיקף של 5 יחידות (2.5 נקודות על חשבון מקצועות בחירה) ואז יש להתחיל בסמסטר 7. לצורך כך יש להגיש בקשת סטודנט ולהירשם דרך המזכירות לקורס 014966– פרויקט בהנדסה סביבתית 2.

 

מקצועות בחירה: סה"כ  28 נקודות.

יש לבחור אחת מההתמחויות הבאות – כולל כל הקורסים המופיעים בה. את הנקודות הנותרות ניתן לבחור מכל אחת מההתמחויות ו/או מרשימת נושאים נוספים.

התמחות 1 – הסביבה הפתוחה

תשע"ט (2018.2019)
מספר קורסשםנק'קדם
016204תהליכי הסעת מזהמים3.0מבוא לשיטות נומריות, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
017008כימיה של הקרקע, אגרוכימיקלים וזיהום2.0יסודות הכימיה, מבוא לכימיה של הקרקע, כימיה של המים
016327פירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים רעילים2.0מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה, מיקרוביולוגיה כללית או כימיה אורגנית
014954מבוא לפיסיקה של אטמוספירה*3.5מכניקת זורמים
016206מכניקת זורמים סביבתית*3.0מכניקת זורמים
014940תופעות מעבר במערכות טבעיות3.0מכניקת זורמים או עקרונות הנדסה כימית 1מ'

*קורס 016204 תהליכי הסעת מזהמים באקוויפרים ושיק' ו-016205 הידרולוגיה מתקדמת של מי תהום צפויים להתאחד לקורס חובה אחד בן 4.5 נ"ז

 

התמחות 2 – טכנולוגיות בהנדסת סביבה

תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשםנק'קדם
016336טכנולוגיות לניהול משאבי אוויר2.0זיהום אויר
016303מעבדה לאיכות אויר2.0זיהום אויר
014935שיטות מדידה2.0סטטיסטיקה, פיסיקה 2
014940תופעות מעבר במערכות טבעיות*3.0 עקרונות הנדסה כימית 1מ' או יסודות מכניקת זורמים או מכניקת הזורמים
014309טכנולוגיות מים ושפכים 2.5יסודות הטיפול במים ושפכים
016328הפרדה ממברנלית לטיפול בשפכים***3.0יסודות הטיפול במים ושפכים או תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
014305מעבדה לטיפול במים ושפכים2.5יסודות הטיפול במים ושפכים

***מוכל בקורס 056142 תהליכי הפרדה ע"י ממברנות.

 

התמחות 3 – הנדסת תהליך 

תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשםנק'קדם
054306עקרונות הנדסה כימית 2מ'4.0מד"ר ח', עקרונות הנדסה כימית 1מ'
054305תהליכי הפרדה 23.5עקרונות הנדסה כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית, עקרונות הנדסה כימית 1מ'
054330מעבדת סימולציה1.0מבוא להנדסה כימית וביוכימית
054416תכן אינטגרטיבי של תהליכים כימיים4.0מעבדה סימולציה, תהליכי הפרדה 2 בהנדסה כימית וביוכימית, מבוא לתכן ריאקטורים כימייים וביוכימיים, תרמודינמיקה ב'
054317תרמודינמיקה ב' מתקדם3.5מד"ר ח', תרמודינמיקה א'
054409עקרונות תכן ראקטורים2.5מבוא לתכן ריאקטורים כימיים וביוכימיים

נושאים נוספים

[table “10-18-19” not found /]

*הקורס ניתן פעם בשנתיים

**סטודנטים מהנדסת הסביבה פטורים מקורס הקדם

***ניתן במכון הבינאוניברסיטאי אילת

****  מוכל בקורס 016328 הפרדה ממברנלית בטיפול בשפכים