תשע”ז (2016/2017)

תוכנית הלימודים  בהנדסת הסביבה (חלוקה לסמסטרים)

למתחילי חורף תשע”ז

באחריות הסטודנט לבדוק האם תוכנית הלימודים המופיעה באתר זהה לגמרי לתוכנית המופיעה בקטלוג הלימודים! בנוסף, מומלץ לבדוק באתר הסמכה בקטלוג האם שונו קורסי הקדם.

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 157.5 נקודות לפי הפרוט הבא:

תשע"ו (2015/2016)
מקצועות חובה - טכניוני, מסלולי119.5 נק'
מקצועות בחירה28.0 נק'
מקצועות העשרה6.0 נק'
מקצועות בחירה חופשית4.0 נק'
סה"כ157.5 נק'

 

ה’ – הרצאה, ת’ – תרגיל, מ’ – מעבדה, ע”ב – עבודות בית, נק’ – נקודות.

סמסטר 1

מבוא לאגרוביולוגיה (לא ניתן השנה). במקום יש להירשם לביולוגיה 1 מס’ קורס 134058 קבו’ 20.

סמסטר 2

סמסטר 3

*ניתן באביב בלבד

הערה: מי שמתכנן לקחת התמחות 3, קורס 054203 מוגדר כקורס קדם לקורסי חובה בשרשרת זו, נא לשים לב לקחת  עקרונות הנדסה כימית 1 מ’* ולא יסודות מכניקת זורמים.

 

סמסטר 4

סמסטר 5

*קדם לקורס ניתוח מערכות. להנדסת הסביבה בלבד מאושר ללמוד במקביל.

סמסטר 6

 

סמסטר 7

 

סמסטר 8

*ניתן להרחיב להיקף של 5 יחידות (2.5 נקודות על חשבון מקצועות בחירה) ואז יש להתחיל בסמסטר 7.

מקצועות בחירה: סה”כ  28 נקודות.

יש לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  1. שתי התמחויות – לפחות 12 נקודות בכל התמחות מבין התמחויות 1, 2 ו-4.

את הנקודות הנותרות ניתן לקחת  מכל אחת מההתמחויות או מרשימת המקצועות הנוספים.

  1. התמחות מורחבת – לפחות 18 נק’ בהתמחות אחת מבין כל אחת מההתמחויות (1, 2, 3 ו-4). בנוסף,

סטודנטים הבוחרים בהתמחויות 1, 2, או 4 צריכים ללמוד לפחות 8 נק’ מהתמחויות אחרות ו/או מרשימת

המקצועות הנוספים.

סטודנטים הבוחרים בהתמחות 3  יכולים להשלים את הנקודות הנותרות מכל אחת מההתמחויות ו/או מרשימת

המקצועות הנוספים.

התמחות 1 – אטמוספירה וים

תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשםנק'קדם
014954מבוא לפיסיקה של אטמוספירה*3.5מכניקת זורמים
016206מכניקת זורמים סביבתית*3.0מכניקת זורמים
016210גלי מים*2.5הידרוליקה
016208הנדסה ימית2.5גלי מים
016209הנדסת נמלים וחופים2.5הנדסה ימית
014940תופעות מעבר במערכות טבעיות3.0יסודות מכניקת הזורמים או עקרונות הנדסה כימית 1מ'
016220נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית***2.0מכניקת זורמים, חדו"א 1, חדו"א 2, פיזיקה 1, פיזיקה 2, מד"ר ח', מד"ח ח'
016303מעבדה לאיכות אויר2.0זיהום אויר
016336בקרת זיהום אויר2.0זיהום אויר
014004ניתוח מערכות3.0כלכלה הנדסית, מבוא למחשב שפת C, סטטיסטיקה
016304פיסיקה מתקדמת של האטמוספרה**2.5מבוא לפיסיקה של אטמוספירה, יסודות מכניקת הזורמים או עקרונות הנדסה כימית 1מ'

* מקצוע חובה להתמחות. יש לבחור 2 מתוך 3 המקצועות המסומנים

** קורס ניתן פעם בשנתיים.

***ניתן במכון הבינאוניברסיטאי באילת.

התמחות 2 – מערכות מים וקרקע

תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשםנק'קדם
014940תופעות מעבר במערכות טבעיות*3.0 עקרונות הנדסה כימית 1מ' או יסודות מכניקת זורמים או מכניקת הזורמים
014004ניתוח מערכות*3.0כלכלה הנדסית, מבוא למחשב שפת C, סטטיסטיקה
016327פירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים רעילים*2.0(מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה, מיקרוביולוגיה כללית) או כימיה אורגנית
014309טכנולוגיות מים ושפכים 2.5יסודות הטיפול במים ושפכים, יסודות הנדסת סביבה
014958הנדסת השקיה 1**3.5מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע, הידרוליקה
014305מעבדה לטיפול במים ושפכים 2.5יסודות הטיפול במים ושפכים
016328הפרדה ממברנלית לטיפול בשפכים***3.0יסודות הטיפול במים ושפכים או תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
014325תכן מערכות מים ושפכים3.5הידרוליקה, יסודות הטיפול במים ושפכים, כלכלה הנדסית
014405גיאולוגיה הנדסית2.0 תורת החוזק 1
014972משאבות ומערכות שאיבה2.5הידרוליקה, מכניקה יישומית 1
016211הידרולוגיה של נגר על-קרקעי2.5הידרוליקה, מבוא להידרולוגיה הנדסית
014941הנדסת ניקוז3.5הידרוליקה, מבוא להידרולוגיה הנדסית
016205הידרולוגיה מתקדמת של מי תהום2.5מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
016204תהליכי הסעת מזהמים באקוויפרים ושיקומם3.0מבוא לשיטות נומריות, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
017012פיזיקה של סביבה נקבובית2.5מבוא לשיטות נומריות, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
014942הנדסה הידראולית ומאגרים3.5מבוא להתליכי זרימה וזיהום בקרקע, מבוא להידרולוגיה הנדסית, הידרוליקה
016203הנדסת מערכות משאבי מים 12.5הידרוליקה, יסודות הטיפול במים ושפכים, מבוא להידרולוגיה הנדסית, ניתוח מערכות
017008כימיה של הקרקע, אגרוכימיקלים וזיהום2.0יסודות הכימיה, מבוא לכימיה של הקרקע, כימיה של המים
017009שימוש במים מליחים וקולחין2.5מבוא לכימיה של הקרקע

* יש לבחור 2 מתוך 3 המקצועות המסומנים.

** קורס ניתן פעם בשנתיים.

***מוכל בקורס 056142 תהליכי הפרדה ע”י ממברנות.

התמחות 3 – הנדסת תהליך 

תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשםנק'קדם
054306עקרונות הנדסה כימית 2מ'*4.0מד"ר ח', עקרונות הנדסה כימית 1מ'
054305תהליכי הפרדה 2*3.5עקרונות הנדסה כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
054330מעבדת סימולציה*1.0מבוא להנדסה כימית וביוכימית
054416 תכון אינטגרטיבי של תהליכים כימיים*4.0מעבדה סימולציה, תהליכי הפרדה 2 בהנדסה כימית וביוכימית, מבוא לתכן ריאקטורים כימייים וביוכימיים, תרמודינמיקה ב'
054315תרמודינמיקה ב'*3.0מד"ר ח', תרמודינמיקה א'
054409עקרונות תכן ראקטורים*2.5מבוא לתכן ריאקטורים כימיים וביוכימיים
054314מבוא לדינמיקה ולבקרת תהליכים מ'3.0מד"ר ח', תרמודינמיקה א'
054371סיכון סביבתי ובטיחות בתעשיה הכימית2.5תכון וניתוח תהליכים מ'
054410תיכון מפעלים מ'3.5תכון וניתוח תהליכים מ'
056142תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות**2.5תהליכי הפרדה 2
056379מעבדה לתהליכי ממברנות2.0תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
054310מעבדה להנדסה כימית 12.5עקרונות הנדסה כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
054400מעבדה להנדסה כימית 22.5מעבדה להנדסה כימית 1, תהליכי הפרדה 2
054414תכן מערכות לבקרת תהליכים4.0מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'
054451מודלים מתמטיים בהנדסה כימית2.5אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ', עקרונות הנדסה כימית 2מ', תרמודינמיקה ב'
054473טיפול בשפכי תעשיה רעילים2.5תהליכי הפרדה 2
056166תופעות שטח וקולואידים2.0תרמודינמיקה ב'

* מקצוע חובה

** מוכל בקורס 016328 הפרדה ממברנלית לטיפול בשפכים

התמחות 4 – חישה בסביבה הפתוחה

תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשםנק'קדם
014954מבוא לפיסיקה של אטמוספירה*3.5מכניקת זורמים
014874מבוא לחישה מרחוק *3.0 
017006חישה במערכות טבעיות *2.5 
014935שיטות מדידה2.0סטטיסטיקה
017005חישת מיקרוגלים בחקלאות וסביבה2.5 
017031חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה3.0אקולוגיה למהנדסים
017001מערכות אקולוגיות3.0אקולוגיה למהנדסים
015001סביבה וצמחים2.0מבוא לאגרוביולוגיה
014841יסודות המיפוי והמדידה 13.5 מידע גרפי הנדסי
014872מבוא למערכות מידע גרפי למהנדסים3.0יסודות המיפוי והמדידה 1, מבוא למחשב - שפת C
014946פרויקט בחישה2.5 חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה או עקרונות חישה במערכות טבעיות או מבוא לחישה מרחוק
014952סקר קרקעות - מערכות מידע2.5מבוא לכימיה של הקרקע
014855עיבוד תמונה למיפוי3.0יסודות המיפוי והמדידה 1

*יש לבחור 2 מתוך 3 המקצועות המסומנים

נושאים נוספים

תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשםנק'קדם
014324מחקר אישי בהנדסת מים וסביבה למצטיינים2.5
096553כלכלת הסביבה2.5  חשיבה כלכלית למתכננים / תיאוריה מיקרו כלכלית 1 / עקרונות הכלכלה למהנדסים / מבוא לכלכלה / מיקרו כלכלה 1
207408תסקירי השפעה על הסביבה***3.0 
064413מעבדה במיקרוביולוגיה1.5ביולוגיה 1, מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
134113מסלולים מטבולים3.5כימיה אורגנית, מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה
016514מיחזור בבניה*2.0  חומרי בניה וטכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה / חומרי בניה ומבוא להנדסת הסביבה
014008מידע גרפי הנדסי3.0 
134076הכרת המערכת האקולוגית במפרץ אילת**3.0

* סטודנטים מהנדסת הסביבה פטורים מקורס הקדם

**ניתן במכון הבינאוניברסיטאי אילת

*** זיכוי 3.0 הנקודות: 2.0 כבחירה פקולטית ו- 1.0 ע”ח נקודה חופשית