תשע”ד (2013/2014)

תוכנית הלימודים  בהנדסת הסביבה (חלוקה לסמסטרים)

למתחילי חורף תשע”ד

באחריות הסטודנט לבדוק האם תוכנית הלימודים המופיעה באתר זהה לגמרי לתוכנית המופיעה בקטלוג הלימודים! בנוסף, מומלץ לבדוק באתר הסמכה בקטלוג האם שונו קורסי הקדם.

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 157.5 נקודות לפי הפרוט הבא:

 

תשע"ד (2013/2014)
מקצועות חובה - טכניוני, מסלולי119.0 - 120.0 נק'
מקצועות בחירה27.0 - 28.0 נק'
מקצועות העשרה6.0 נק'
מקצועות בחירה חופשית4.0 נק'
סה"כ157.0 נק'

 

ה’ – הרצאה, ת’ – תרגיל, מ’ – מעבדה, ע”ב – עבודות בית, נק’ – נקודות.

 

סמסטר 1

סמסטר 2

יש ללמוד את מכניקה יישומית 1 במקביל לפיסיקה 1.
סטודנטים חסרי סיווג פיסיקה/מכניקה אינם יכולים ללמוד את המקצוע פיסיקה 1.

 

סמסטר 3

*עקרונות הנדסה כימית 1מ’ ניתן בסמסטר אביב בלבד.

 

סמסטר 4


*ניתן בסמסטר אביב בלבד.

 

סמסטר 5

*יש לדחות לסמסטר 6. (הקורס ניתן בסמסטר אביב בלבד)
לבוחרים התמחות מערכות מים וקרקע, יש ללמוד את קורס חובת ההתמחות 014323 בסמסטר זה.

סמסטר 6

*קדם לקורס ניתוח מערכות. להנדסה הסביבה בלבד – ניתן ללמוד במקביל.
**יש לדחות לסמסטר 7. (הקורס ניתן בסמסטר חורף בלבד)

 

סמסטר 7

סמסטר 8

*ניתן להרחיב להיקף של 5 יחידות (2.5 נקודות על חשבון מקצועות בחירה) ואז יש להתחיל בסמסטר 7.

מקצועות בחירה: סה”כ  28 נקודות.

סה”כ 27.0 – 28.0 נקודות – יש לבחור לפחות 12 נקודות בכל אחת משתי התמחויות (או 24 נקודות בהתמחות אחת). את הנקודות הנותרות ניתן לקחת מבין כל המקצועות.

התמחות באטמוספירה וים (יש לבחור לפחות 12 נקודות)

תשע"ד (2013/2014)
מספר קורסשםנק'קדם
014954מבוא לפיסיקה של אטמוספירה*3.5מכניקת זורמים
016206מכניקת זורמים סביבתית*3.0מכניקת זורמים
016210גלי מים*2.5הידרוליקה
017005חישת מיקרוגלים בחקלאות וסביבה2.5 
017006עקרונות חישה במערכות טבעיות2.5 
016208הנדסה ימית2.5גלי מים
016209הנדסת נמלים וחופים2.5הנדסה ימית
014940תופעות מעבר במערכות טבעיות3.0מכניקת זורמים או עקרונות הנדסה כימית 1מ'
016220נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית**2.0מכניקת זורמים, חדו"א 1, חדו"א 2, פיזיקה 1, פיזיקה 2, מד"ר ח', מד"ח ח'
016303מעבדה לאיכות אויר2.0זיהום אויר
017031חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה3.0אקולוגיה למהנדסים
017001מערכות אקולוגיות3.0אקולוגיה למהנדסים
015001סביבה וצמחים2.0מבוא לאגרוביולוגיה
016336בקרת זיהום אויר2.0זיהום אויר
014004ניתוח מערכות3.0כלכלה הנדסית, מבוא למחשב שפת C, סטטיסטיקה
017033מבוא לכמומטריה2.5מבוא לשיטות נומריות, סטטיסטיקה
016329הידרוביולוגיה2.0 

* מקצוע חובה להתמחות. יש לבחור 2 מתוך 3 המקצועות המסומנים

**ניתן במכון הבינאוניברסיטאי באילת.

 

התמחות במערכות מים וקרקע (יש לבחור לפחות 12 נקודות)

תשע"ד (2013/2014)
מספר קורסשםנק'קדם
014004ניתוח מערכות*3.0כלכלה הנדסית, מבוא למחשב שפת C, סטטיסטיקה
016327פירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים רעילים*2.0כימיה של המים, מיקרוביולוגיה כללית
014325תכן מערכות מים ושפכים*3.5הידרוליקה, יסודות הטיפול במים ושפכים, כלכלה הנדסית
014405גיאולוגיה הנדסית2.0 
014972משאבות ומערכות שאיבה2.5הידרוליקה, מכניקה יישומית 1
016211הידרולוגיה של נגר על-קרקעי2.5הידרוליקה, מבוא להידרולוגיה הנדסית
016212הנדסת ניקוז עילי2.5הידרוליקה, מבוא להידרולוגיה הנדסית
016205הידרולוגיה מתקדמת של מי תהום2.5הידרוליקה, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
016204תהליכי הסעת מזהמים באקוויפרים ושיקומם3.0מבוא לשיטות נומריות, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
017005חישת מיקרוגלים בחקלאות וסביבה2.5 
017012פיזיקה של סביבה נקבובית2.5מבוא לשיטות נומריות, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
014950הנדסת ניקוז תת קרקעי2.5הידרוליקה, מבוא להתליכי זרימה וזיהום בקרקע
014953מאגרי מים2.5הידרוליקה, מבוא להתליכי זרימה וזיהום בקרקע
016203הנדסת מערכות משאבי מים 12.5הידרוליקה, יסודות הטיפול במים ושפכים, מבוא להידרולוגיה הנדסית, ניתוח מערכות
016206מכניקת זורמים סביבתית3.0מכניקת זורמים
016328הפרדה ממברנלית לטיפול בשפכים3.0יסודות הטיפול במים ושפכים
017001מערכות אקולוגיות3.0אקולוגיה למהנדסים
014305מעבדה בהנדסה סביבתית2.5יסודות הטיפול במים ושפכים
014952סקר קרקעות - מערכות מידע2.5מבוא לכימיה של הקרקע
017008כימיה של הקרקע, אגרוכימיקלים וזיהום2.0יסודות הכימיה
017009שימוש במים מליחים וקולחין2.5מבוא לכימיה של הקרקע
015001סביבה וצמחים2.0מבוא לאגרוביולוגיה
014940תופעות מעבר במערכות טבעיות3.0מכניקת זורמים או עקרונות הנדסה כימית 1מ'
016213הנדסה הידרולית2.5הידרוליקה
017033מבוא לכמומטריה2.5מבוא לשיטות נומריות, סטטיסטיקה

*מקצועות חובה להתמחות.יש לבחור 2 מתוך 3 המקצועות המסומנים.
לבוחרים בהתמחות זו, יש ללמוד את 014323 בסמסטר 5 בצמידות לקורס הידרוליקה 014205.

 

התמחות בהנדסת תהליך (יש לבחור לפחות 14 נקודות)

תשע"ד (2013/2014)
מספר קורסשםנק'קדם
054306עקרונות הנדסה כימית 2מ'*4.0מד"ר ח', עקרונות הנדסה כימית 1מ'
054305תהליכי הפרדה 2*3.5עקרונות הנדסה כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
054330מעבדת סימולציה*1.0מבוא להנדסה כימית
054402תיכון וניתוח תהליכים מ'*2.5מעבדה סימולציה, תהליכי הפרדה 2 בהנדסה כימית וביוכימית
054315תרמודינמיקה ב'*3.0מד"ר ח', תרמודינמיקה א'
054409עקרונות תכן ראקטורים2.5מבוא לתכן ריאקטורים כימיים וביוכימיים
054314מבוא לדינמיקה ולבקרת תהליכים מ'3.0מד"ר ח', תרמודינמיקה א'
054371סיכון סביבתי ובטיחות בתעשיה הכימית2.5תכון וניתוח תהליכים מ'
054410תיכון מפעלים מ'3.5תכון וניתוח תהליכים מ'
056142תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות2.5תהליכי הפרדה 2
056379מעבדה לתהליכי ממברנות2.0תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
054310מעבדה להנדסה כימית 12.5עקרונות הנדסה כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
054400מעבדה להנדסה כימית 22.5מעבדה להנדסה כימית 1, תהליכי הפרדה 2
054414תכן מערכות לבקרת תהליכים4.0מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'
054451מודלים מתמטיים בהנדסה כימית2.5אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ', עקרונות הנדסה כימית 2מ', תרמודינמיקה ב'
054473טיפול בשפכי תעשיה רעילים2.5תהליכי הפרדה 2
056166תופעות שטח וקולואידים2.0תרמודינמיקה ב'

*מקצועות חובה להתמחות.

נושאים נוספים

תשע"ד (2013/2014)
מספר קורסשםנק'קדם
014324מחקר אישי בהנדסת מים וסביבה למצטיינים2.5 
096553כלכלת הסביבה2.5 
207408תסקירי השפעה על הסביבה*3.0 
207041עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואיזור3.0 
064413מעבדה במיקרוביולוגיה1.5ביולוגיה 1, מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
134113מסלולים מטבולים3.5כימיה אורגנית, מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה
205303היבטים משפטיים בתכנון איכות הסביבה2.0זיהום אויר
014318הסביבה בעידן הטכנולוגי**2.0 
016215מיקרוביולוגיה ימית***3.0יסודות הביוכימיה והאנזימולוגיה, מיקרוביולוגיה סביבתית ואפידימולוגיה
016514מיחזור בבניה****2.0 

*זיכוי 3.0 הנקודות: 2.0 כבחירה פקולטית ו-1.0 על חשבון נקודה חופשית.
**מאושר כמקצוע בחירה חופשית בלבד.
***ניתן במכון הבינאוניברסיטאי באילת.
****סטודנטים מהנדסת הסביבה פטורים מקורס הקדם.

ניתן לבחור מקצועות נוספים באישור מרכז המסלול.