אתר ללומדים תוכניות לימודים נוספות
תוכניות לימודים נוספות: תשע"ו (2015/2016) תשע"ה (2014/2015) תשע"ד (2013/2014) תשע"ג (2012/2013) תשע"ב (2011/2012) תשע"א (2010/2011) תש"ע (2009/2010) תשס"ט (2008/2009) תשס"ח (2007/2008) תשס"ז (2006/2007) תשס"ו (2005/2006) תשס"ה (2004/2005) תשס"ד (2003/2004) תשס"ג (2002/2003) תשס"ב (2001/2002) תשס"א (2000/2001) תש"ס (1999/2000)


תוכנית לימודים לתואר בהנדסת הסביבה (חלוקה לסמסטרים)
למתחילי חורף תשס"ז

באחריות הסטודנט לבדוק האם תוכנית הלימודים המופיעה באתר זהה לגמרי לתוכנית המופיעה בקטלוג הלימודים! בנוסף, מומלץ לבדוק באתר הסמכה בקטלוג האם שונו קורסי הקדם.

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 155 נקודות לפי הפרוט הבא:

מקצועות חובה - טכניוני, מסלולי

113.5-115.5 נק'

מקצועות בחירה

29.5-31.5 נק'

מקצועות בחירה חופשית

10.0 נק'

סה"כ

155.0 נק'

ה' - הרצאה, ת' - תרגיל, מ' - מעבדה, ע"ב - עבודות בית, נק' - נקודות.

סמסטר 1 (חורף)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

104003

חדו"א 1

4

2

-

6

5.0

 

104005

אלגברה 1

3

1

-

3

3.5

 

124120

יסודות הכימיה

4

2

-

-

5.0

 

134058

ביולוגיה 1

3

-

-

-

3.0

 

324012

אנגלית טכנית

4

-

-

3

3.0

 

394800

חינוך גופני

-

2

-

-

1.0

 
           

20.5

 

 

סמסטר 2 (אביב)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

054130

מבוא להנדסה כימית

3

1

-

6

3.5

- קדם: יסודות הכימיה.

104004

חדו"א 2

4

2

-

7

5.0

- קדם: חדו"א 1.

114051

פיסיקה 1

2

1

-

4

2.5

- קדם: השלמות פיסיקה 1.

125801

כימיה אורגנית

4

2

-

6

5

- קדם: יסודות הכימיה.

234112

מבוא למחשב- שפת סי

2

2

2

-

4.0

 

 

 

 

 

 

 

20.0

 

 

סמסטר 3 (חורף)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

014003

סטטיסטיקה

2

2

-

4

3.0

- קדם: חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי 2.

014315

יסודות הנדסת הסביבה

3

2

-

4

4.0

- קדם: יסודות הכימיה.

014956

מבוא לכימיה של הקרקע

2

-

-

4

2.5

- קדם: יסודות הכימיה.

104213

משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח

3

2

-

4

4.0

- קדם: חדו"א 2,

114052

פיסיקה 2

3

1

-

4

3.5

- קדם: השלמות פיסי' 2, פיסיקה 1.

134067

יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה

2

1

-

-

2.5

- קדם: כימיה אורגנית , ביולוגיה 1.

394800

חינוך גופני

-

2

-

-

1.0

 

 

 

 

 

 

 

20.5

 

 

סמסטר 4 (אביב)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

054203

'עקרונות הנדסה כימית 1מ

3

2

-

4

4.0

- קדם: מבוא להנדסה כימית, משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח, פיסיקה 1.

או

             

014211

מכניקת זורמים

2

2

-

-

3.0

- קדם: חדו"א 2, פיסיקה 1.

014317

כימיה של מים

2

-

2

-

3.0

- קדם: יסודות הכימיה'.

014968

אקולוגיה למהנדסים

2

-

2

-

2.5

 

016302

זיהום אויר

2

1

-

-

2.5

 

או

             

054452

בעיות סביבתיות- זיהום אויר

2

1

-

3

2.5

- קדם: עקרונות הנדסה כימית 2מ'.

054215

תרמודינמיקה א'

2

2

-

5

3.0

- קדם: מבוא להנדסה כימית, חדו"א 2, פיסיקה 1.

064419

מיקרוביולוגיה כללית

3

-

-

4

3.0

- קדם: ביולוגיה 1, יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה.

         

17.0-18.0

 

 

סמסטר 5 (חורף)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

014205

הידרוליקה

2

1

1

5

3.0

- קדם: מכניקת זורמים.

014313

מיקרוביולוגיה ואפידמיולוגיה סביבתית

2

-

3

4

3.0

- קדם: מיקרוביולוגיה כללית.

014977

מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע

2

-

2

4

3.0

- קדם: עקרונות הנדסה כימית 1מ / מכניקת זורמים, מד"ר ח', מד"ח ח'

015007

מכניקה יישומית 1

3

2

-

5

4.0

 

017022

תהליכים ביולוגיים בהנ' סביבתית

2

1

-

4

2.5

- קדם: יסודות הנ. הסביבה.

054307

תהליכי הפרדה 1מ'

3

1

-

4

3.5

- קדם: עקרונות הנדסה כימית 1מ'.

054374

אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ'

2

2

-

4

3.0

- קדם: מבוא להנדסה כימית, משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח.

או

             

014006

מבוא לשיטות נומריות

2

2

-

5

3.0

- קדם: חדו"א 2, מבוא למחשב- שפת סי.

 

 

 

 

 

 

22.0

 

 

סמסטר 6 (אביב)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

014212

מבוא להידרולוגיה הנדסית

2

1

-

4

2.5

- קדם: סטטיסטיקה, מכניקת זורמים.

014326

טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה

2

1

-

4

2.5

 

054372

טהור מזהמים קטליטי וביוקטליטי

2

1

-

4

2.5

- קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח.

או

             

054403

עקרונות הנדסת ריאקטורים

3

1

-

4

3.5

- קדם: תרמודינמיקה ב', קינטיקה כימית וכימית השטח.

         

7.5-8.5

 

 

סמסטר 7 (חורף)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

014300

סמינר בהנדסת סביבה

-

2

-

5

1.5

- קדם: יסודות הנדסת הסביבה.

014603

כלכלה הנדסית

2

1

-

4

2.5

- קדם: סטטיסטיקה.

או

             

054401

שיקולים כלכליים בהנדסה כימית

2

1

-

4

2.5

- קדם: תהליכי הפרדה 2.

           

4.0

 

 

סמסטר 8 (אביב)

ה'

ת'

מ'

ע"ב

נק'

 

014301

פרויקט בהנדסת סביבה*

- 2 - 5

2.5

- קדם: הידרוליקה, מבוא להידרו' הנ., יסודות הנ. הסביבה.

           

2.5

 

* ניתן להרחיב להיקף של 5 נקודות ואז יש להתחיל בסמסטר 7 (2.5 נק' ע"ח מקצועות בחירה) .

 

מקצועות בחירה:

סה"כ 29.5-31.5 נקודות - יש לבחור לפחות 12 נקודות בכ"א משתי שרשרות (או 24 נקודות משרשרת אחת). את הנקודות הנותרות ניתן לקחת מבין כל המקצועות.

שרשרת 1 - אטמוספירה ים וחישה

נק'

 

014954*

מבוא למטאורולוגיה סביבתית

3.5

- קדם: יסודות הכימיה.

017006*

עקרונות חישה במערכות טבעיות

2.5

 

016210*

גלי מים

2.5

- קדם: הידרוליקה.

016206

מכניקת זורמים סביבתית

3.0

- קדם: מכניקת זורמים.

016208

אוקינוגרפיה הנדסית

2.5

- קדם: גלי מים.

016209

הנדסת נמלים וחופים

2.5

- קדם: אוקיאנוגרפיה הנדסית.

017014

מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות

3.0

- קדם: מבוא למחשב - שפת סי.

014925

תופעות מעבר במערכות טבעיות

2.5

- קדם: מכניקת זורמים.

016303

מעבדה לאיכות אוויר

2.0

- קדם: זיהום אוויר.

017005

חישת מיקרוגלים במערכות טבעיות

2.5

 

017031

חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה

3.0

- קדם: אקולוגיה למהנדסים

017001

ממשק מערכות אקולוגיות

3.0

- קדם: אקולוגיה למהנדסים

015001

סביבה וצמחים

2.0

- קדם: מבוא לאגרוביולוגיה.

016336

בקרת זיהום אויר

2.0

- קדם: זיהום אויר .

014004

ניתוח מערכות

3.0

- קדם: סטטיסטיקה, כלכלה הנדסית, שפת סי .

* מקצוע חובה לשרשרת. יש לבחור 2 מתוך 3 המקצועות המסומנים.

 

שרשרת 2 - מערכות מים וקרקע

נק'

 

014004*

ניתוח מערכות

3.0

- קדם: סטטיסטיקה, כלכלה הנדסית, שפת סי .

016327*

פירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים רעילים

2.0

 קדם:כימיה של המים או כימיה של הסביבה(מוסמכים) ומיקרוביולוגיה כללית או מיקרוביולוגיה של הסביבה(מוסמכים)

016211

הידרולוגיה של נגר על קרקעי

2.5

- קדם: מבוא להידרולוגיה הנ', הידרוליקה.

016212

הנדסת ניקוז

2.5

- קדם: מבוא להידרולוגיה הנ', הידרוליקה.

016205

הידרולוגיה מתקדמת של מי תהום

2.5

- קדם: הידרוליקה, מכניקת זורמים, מבוא להידרולוגיה הנ'.

016204

תהליכי הסעת מזהמים

3.0

- קדם: מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע ומבוא לשיטות נומריות.

017012

פיסיקה של סביבה נקבובית

2.5

- קדם: מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע.

014950

הנדסת ניקוז תת קרקעי

2.5

- קדם: מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע, הידרוליקה.

016203

הנדסת מערכות משאבי מים 1

2.5

- קדם: נתוח מע', מבוא להידרו' הנ', הידרולויקה, יסודות הנ' הסביבה

014208

עקרי תכן אספקת מים

2.5

- קדם: יסודות הנדסת הסביבה, כלכלה הנדסית.

016206

מכניקת זורמים סביבתית

3.0

- קדם: מכניקת זורמים.

017001

ממשק מערכות אקולוגיות

3.0

- קדם: אקולוגיה למהנדסים .

014305

מעבדה בהנדסה סביבתית

2.5

- קדם: יסודות הנדסת הסביבה .

014309

טכנולוגיות מים ושפכים

2.5

- קדם: יסודות הנדסת הסביבה.

014952

סקר קרקעות - -מערכות מידע

2.5

- קדם: מבוא לכימיה של הקרקע

017008

כימיה של הקרקע, אגרוכימיקלים וזיהום

2.0

- קדם: יסודות הכימיה

017009

שימוש במים מליחים וקולחין

2.5

- קדם: מבוא לכימיה של הקרקע

017014

מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות

3.0

- קדם: מבוא למחשב - שפת סי.

015001

סביבה וצמחים

2.0

- קדם: מבוא לאגרוביולוגיה.

014925

תופעות מעבר במערכות טבעיות

2.5

- קדם: מכניקת זורמים.

016213

הנדסה הידרולית

2.5

- קדם: הידרוליקה.

* מקצועות חובה לשרשרת.

 

שרשרת 3 - הנדסת תהליך

נק'

 

054306*

עקרונות הנדסה כימית 2מ'

3.5

- קדם: עקרונות הנ' כימית 1מ', משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח.

054305*

תהליכי הפרדה 2

3.5

- קדם: עקרונות הנ' כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1מ'.

054330*

מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים

1.0

- קדם: מבוא להנדסה כימית'.

054402*

תיכון וניתוח תהליכים מ'

2.5

- קדם: תהליכי הפרדה 2, מעבדה לסימולציה בהנ' תהל'.

054315*

תרמודינמיקה ב'

3.0

- קדם: תרמודינמיקה א', משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח.

124414

קינטיקה כימית

2.5

- קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח.

054314

מבוא לדינמיקה ולבקרת תהליכים מ'

3.0

- קדם: תרמודינמיקה א', משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח.

054371

סיכון סביבתי ובטיחות בתעשייה הכימית

2.5

- קדם: תיכון וניתוח תהליכים מ'.

054410

תיכון מפעלים מ'

3.5

- קדם: תיכון וניתוח תהליכים מ'.

056142

תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות

2.0

- קדם: תהליכי הפרדה 2.

056379

מעבדה לתהליכי ממברנות

2.0

- קדם: תהליכי הפרדה 1.

054310

מעבדה להנדסה כימית 1

2.5

- קדם: עקרונות הנ' כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1מ'.

054400

מעבדה להנדסה כימית 2

2.5

- קדם: תהליכי הפרדה 2, מע' להנדסה כימית 1.

054414

תכן מערכות לבקרת תהליכים

4.0

- קדם: מבוא לדינמיקה ולבקרת תהליכים מ'.

054451

מודלים מתמטיים בהנדסה כימית

2.5

 

054473

טיפול בשפכי תעשיה רעילים

2.5

- קדם: תהליכי הפרדה 2.

056166

תופעות שטח וקולואידים

2.0

 

* מקצוע חובה לשרשרת.

נושאים נוספים :

 

נק'

 

207632

כלכלת הסביבה

2.0

 

207408

תסקירי השפעה על הסביבה

2.0

- קדם: קורס מספר 209270.

207041

עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור

3.0

- קדם: קורס מספר 209270.

207274

סדנה: ניתוח נתונים של הסביבה הטבעית

3.0

- קדם: קורס מספר 209270.

207407

סמינר בתכנון וניהול מדיניות סביבתית

3.0

- קדם: קורס מספר 209270.

015006

דווח טכני

1.0

- קדם: מבוא למחשב - שפת סי.

064413

מעבדה במיקרוביולוגיה

1.5

- קדם: מבוא לביוטכנולוגיה, ביולוגיה 1.

134028

ביוכימיה של מטבוליזם הביניים

2.5

- קדם: יסודות הביוכימיה והאנזימולוגיה.

064611

טוקסיקולוגיה סביבתית

2.0

- קדם: יסודות הביוכימיה והאנזימולוגיה.

014318

הסביבה בעידן הטכנולוגי*

2.0

 

205303

היבטים משפטיים בתכנון איכות הסביבה

2.0

- קדם: זיהום אויר.

016215

מיקרוביולוגיה ימית

3.0

 

ניתן לבחור מקצועות נוספים באישור מרכז מסלול.


מומלץ לבדוק באתר הסמכה בקטלוג האם שונו קורסי הקדם.

חזרה לתחילת העמוד