חברת מטאו-טק מחפשת בוגרים וסטודנטים של הנדסת סביבה

הסטודנטים יועסקו בפרויקטים שונים שקשורים בחישובי פליטות לסביבה בזמנם החופשי

עדיפות לסטודנטים עם רקע בשפכים תעשייתיים ופסולת תעשייתית

מי שמעוניין נא לפנות לכתובת המייל הבאה:

דר’ אורי שטיין uristn@gmail.com