מצטייני נשיא ודיקן באביב תשע”ו

חברי הסגל ביחידה מברכים את מצטייני הנשיא והדיקן לסמסטר אביב תשע”ו:

מצטייני נשיא באביב תשע”ו

גרבר יונתן
דגן חן
כהן נירית דנה
מנו זיו

מצטייני דיקן באביב תשע”ו

אביעוז גל
אלון אבולפיה דניאל
ורדי אריאל
חיים אופיר
מרום ניר
מרינברג איתי
נאלה טים
פוטוק רותם
צמח ירין
קליין ירון
ששון נגה

ברכות למצטיינים ולמצטיינות !